Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa rozpoczyna przeżywanie ostatnich dni życia Jezusa na ziemi. W trakcie tych dni wpatrujemy się w to, co stało się w Jerozolimie począwszy od przekroczenia murów świętego miasta na oślęciu aż po opuszczenie grobu śmierci. Centralnym momentem Wielkiego Tygodnia jest tzw. Triduum Sacrum, czyli Trzy Święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

W Wielki Czwartek wchodzimy do Wieczernika, Oliwnego Ogrodu i więziennego lochu. Wielki Piątek koncentruje naszą uwagę na krzyżu i śmierci Jezusa. Wielka Sobota prowadzi nas do Jerozolimskiego grobu, który stał się niemym świadkiem nowego życia, jakie staję się naszym udziałem za sprawą chrztu świętego.

Trzy Święte Dni są jednym wielkim wydarzeniem zbawczym, stanowią integralną całość Paschy Jezusa Chrystusa, czyli przejścia z tego świata do nieba. Każdy katolik w tych dniach towarzyszy Chrystusowi uczestnicząc w zbawczych wydarzeniach za sprawą udziału w celebracjach liturgicznych. W ten sposób na nowo odkrywa i pogłębia swoją paschę w Chrystusie.