Wakacje ale nie bez Boga

Czas wakacji nie może być czasem bez Pana Boga. Wiedzą o tym dobrze młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy naszej parafii. Już tradycyjnie spędzili kilka wakacyjnych dni w Olchowcu, gdzie przeżywali swoje rekolekcje, prowadzone przez s. Basię z pomocą ks. Łukasza. Ich tematem było znane z liturgii Mszy Świętej zdanie: ,,Miłość Boga Ojca, łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym…”

Czas ten był to dla młodzieży czasem wyciszenia (w końcu nie ma tam zasięgu), oderwania się od rzeczywistości dnia codziennego ale przede wszystkim trwania w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Wspólne posiłki, zabawy, spacery pozwalały odkrywać to, jak wielką wartość ma wspólnota.
olchowiec1
olchowiec2