Remont na parterze plebanii

Od 04. września trwają prace w budynku plebanii. Dotychczas skuto  tynki w większości pomieszczeń, rozebrano niektóre ściany, wykonano niezbędne podciągi stropów, zerwano drewniane podłogi, parkiety i część glazurowych płytek.
W dalszej kolejności, oprócz skuwania tynków i płytek oraz demontażu drzwi, wymurowane zostaną dwie nowe ściany, ujednolicone zostaną wszystkie otwory drzwiowe. Następnymi pracami będzie wymiana dawnej aluminiowej instalacji elektrycznej na miedzianą oraz montaż rur wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Dotychczasowy stan rewitalizacji budynku obrazują poniższe zdjęcia: