Zmarł ks. Józef Czarnik – rodak dukielski

W dniu 8. lutego 2018 roku zmarł ks. Józef Czarnik, kapłan Archidiecezji Lwowskiej, proboszcz parafii w Nowym Mieście na Ukrainie.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek, 12 lutego br. o godz. 13.00 w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli (Fara). Przywiezienie ciała zmarłego kapłana do naszego kościoła będzie mieć miejsce o godz. 11.00. Po Mszy nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.

Ks. Józef Czarnik urodził się w 1951 roku w Dukli. W roku 1975 przyjął święcenia kapłańskie w diecezji przemyskiej. W pierwszych latach kapłaństwa pracował jako wikariusz i katecheta w  parafiach: Nowa Szarzyna, Dydnia, Polańczyk, Przewrotne, Międzyrzecz, Piła. W 1991 roku został przyjęty przez ks. abpa Mariana Jaworskiego do pracy w archidiecezji lwowskiej. Początkowo był wikariuszem parafii w Hałuszczyńcach. Od 1992 do 2010 roku był administratorem parafii św. Antoniego w Łosiaczu. W 2010 roku został mianowany proboszczem parafii w Nowym Mieście (rejon starosamborski, dekanat samborski).

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!