Rekolekcje przed Bierzmowaniem

,,Nie możemy zaczynać od nadbudowy, musimy rozpocząć od zbudowania trwałego i silnego fundamentu wiary chrześcijańskiej…’’ – mówił ksiądz Zbigniew Baran, egzorcysta archidiecezji przemyskiej, który prowadził konferencje przygotowujące młodzież z naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tegoroczne rekolekcje odbywały się 24 -25 lutego w Domu Rekolekcyjnym prowadzonym przez Siostry Michalitki w Miejscu Piastowym, a były adresowane do uczniów klas trzecich gimnazjum.

Poprzez poruszenie licznych tematów na konferencjach młodzież dowiedziała się o nieogarnionej miłości Boga do człowieka, obiektywnej wierze potwierdzonej faktami
i cudami, budowaniu relacji damsko – męskich od sfery duchowej, czy też o tym, że ,, diabeł jest tylko psem na łańcuchu, który może tyle, na ile Pan Bóg mu popuści’’

Wspólne śpiewanie oraz czynne uczestnictwo w nabożeństwie drogi krzyżowej pozwoliły zintegrować się grupie, a pyszne posiłki pomiędzy zajęciami dodawały energii do dalszych działań. Przyjęcie przez uczniów Jezusa do swoich serc zaowocowało prawidłowym spojrzeniem na Mszę świętą, która zakończyła tegoroczne rekolekcje. Dzięki ciężkiej pracy i szczerej wierze młodzież z naszej parafii jest gotowa przyjąć sakrament bierzmowania 11. maja br.