Rekultywacja terenu obok domu parafialnego

Trwają prace ziemne na placu obok domu parafialnego, który służyć będzie uczestnikom Programu „Antidotum na Samotność” oraz całej parafii. Wycięte zostały niepotrzebne drzewa i chaszcze, wykoszona została stara trawa, przeorana ziemia, rozbito skiby, wyrównano cały teren. Przy pomocy ciężkiego sprzętu wzmocniono brzegi nasypu, który został utworzony z ziemi wymieszanej z kamieniem z Lipowicy. Dziękujemy Kamieniołomowi Lipowica za ten nieodpłatny dar. Powstały, o szerokości 1,5 m, koryta w ziemi pod alejki. Łączna ich długość to 250 m. Koryta te zostaną wypełnione drobnym kamieniem. Z grubszego kamienia, powstaną – osadzone na chudym betonie – obrzeża. Posadzone będą drzewa i krzewy owocowe. Utworzone zostaną niewielkie grządki. W niedalekiej przyszłości zainstalowane będą ławki do wypoczynku. Dowiezione zostanie jeszcze trochę ziemi, zasiana będzie trawa. Najprawdopodobniej, do wykonaniu alejek,potrzebna będzie pomoc chętnych parafian.