Zakończenie prac w nowym domu parafialnym oraz kontynuacja przy rekultywacji terenu i rewitalizacji budynku plebanii

Dobiegły końca prace związane z przebudową hali, która stała się nowym domem parafialnym. Odbywać się w nim będą (od bieżącego tygodnia) wszystkie spotkania grup parafialnych, konferencje, kursy. Będzie on miejscem realizacji od 01. czerwca 2018 roku do 31. grudnia 2019 roku programu „Antidotum na samotność” dla seniorów naszej parafii. W godzinach sprawowania niedzielnych i świątecznych Mszy świętych z sanitariatów w nim obecnych korzystać mogą uczestniczący w Eucharystii.
Równocześnie trwają prace związane z rekultywacją terenu obok tego domu. Wydrążone koryta w ziemi zasypane zostały drobnym kruszywem. W kolejnych dniach wykonywane będą na chudym betonie krawężniki z kamienia i dosypana zostanie kolejna warstwa kruszywa po to, aby powstały spacerowe alejki. Konieczne będzie jeszcze spalenie odpowiednim środkiem chwastów, spulchnienie ziemi, zasianie trawy i wałowanie. Powstanie teren pod grządki, a także – jesienią – zasadzone zostaną krzewy i drzewa owocowe.
W budynku plebanii wycięte zostały stare grzejniki na parterze, przeniesiono na zewnątrz liczniki elektryczne, powstały nowe ich zabezpieczenia, usunięto dawne, nie pracujące i mało wydajne piece gazowe z kotłowni. W najbliższym czasie wykonane zostaną także na parterze podwieszone sufity z wygłuszeniem, położone zostaną drewniane podłogi z jesionowych desek wyjętych przed paroma dniami z suszarni oraz płytki w dwóch łazienkach i korytarzach. Po tych pracach nastąpi malowanie ścian, czyszczenie podłóg i lakierowanie ich, montaż kaloryferów, parapetów, gniazdek i wyłączników elektrycznych… .