Dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa

24. czerwca br. ksiądz emeryt Stanisław Siara obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 11,00 życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę w parafii złożyli przedstawiciele grup parafialnych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Kogut – proboszcz z Gorlic i dukielski rodak. Po Eucharystii w nowym domu parafialnym miał miejsce uroczysty obiad przygotowany przez członków Akcji Katolickiej.