Rekolekcje w Olchowcu

W dniach 24-28 czerwca KSM z naszej parafii uczestniczył w corocznych, tradycyjnych już rekolekcjach w Olchowcu. W tym roku, pod przewodnictwem zaprzyjaźnionej od lat s. Barbary Frączek, ks. Łukasza i ks. Marka Frączka, członkowie stowarzyszenia wgłębiali się szczególnie w tematykę Bożego Miłosierdzia, a także starali się bliżej poznać świętą Siostrę Faustynę. Dzień rozpoczynali jutrznią oraz Mszą Świętą, która dawała ogrom siły na późniejsze wyzwania. Dzień umilały konferencje, spotkania w grupach, wspólna modlitwa. Nie zabrakło także czasu na pogawędki, film czy zabawę. Sposobem rozważania Pisma Świętego był namiot spotkania, czyli indywidualne, modlitewne studium Biblii. Wyciszeniu sprzyjał głównie brak zasięgu

i spokój panujący wokół. Z pewnością był to bardzo ubogacający czas w budowaniu relacji z Panem Bogiem.