Bożonarodzeniowe życzenia od duszpasterzy

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”. Mocą tego Ducha Maryja poczęła Bożego Syna. Mocą tego Ducha Chrystus rodzi się na ołtarzu. A ci, którzy Go przyjęli i przyjmują wydają Jego owoce. Chcemy życzyć Wam, Parafianom i Gościom, oraz sobie samym owoców Ducha, którymi są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” /Ga 5,22-23/. Życzymy również wszystkim mieszkańcom parafii otwarcia się dla młodzieży, która przyjedzie do nas w połowie kwietnia, aby te owoce stały się jeszcze bardziej ich udziałem. Niech nasza parafia stanie się gościnnym Betlejem dla Boga w człowieku, młodym człowieku, który  jest przyszłością Kościoła i Ojczyzny.