Zmarł ks. Władysław Rogała

W dniu dzisiejszym (28.12.2018r.) odszedł do wieczności  ks. Władysław Rogała od sześciu lat mieszkający na terenie naszej parafii. Ks. Władysław urodził się w Łowcach 15.06.1942 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu 04.06.1967 roku. Był kapłanem diecezji rzeszowskiej, a ostatnią parafią, w której pełnił posługę proboszcza była Jaszczew. Eksporta ciała śp. ks. Władysława do kościoła w Jaszczwi będzie mieć miejsce  w niedzielę (30.12.) o godz. 16,00. Wprowadzenie ciała kapłana do naszego kościoła nastąpi dnia 31. grudnia o godz. 10.00. O godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa, po której nastąpi pochówek na dukielskim cmentarzu. Za wszelkie dobro otrzymane za pośrednictwem posługi śp. ks. Władysława niech dobry Bóg obdarzy Go szczęściem wiecznym w niebie.