SMAP – plan przejazdów autobusów

Piątek, 12 kwietnia 2019

17.30 – wyjazd na nabożeństwo

 • Iwla – Równe
 • Wietrzno – Równe
 • Jasionka – Dukla OO. Bernardyni

Ok. 20.00 – powrót z nabożeństwa

 • Równe – Iwla
 • Równe – Wietrzno
 • Dukla OO. Bernardyni – Jasionka

Sobota, 13 kwietnia 2019

12.00 – wyjazd na obiad i koncerty

 • Równe – Dukla MOSiR
 • Wietrzno – Dukla MOSiR
 • Iwla – Dukla MOSiR
 • Jasionka – Dukla MOSiR

18.15 – wyjazd na nabożeństwo

 • Dukla MOSiR – Równe
 • Dukla MOSiR – Wietrzno
 • Dukla MOSiR – Iwla

Ok. 21.00 – powrót z nabożeństwa

 • Dukla OO. Bernardyni – Jasionka
 • Równe – Iwla
 • Równe – Wietrzno

Niedziela, 14 kwietnia 2019

10.00 – wyjazd na Eucharystię

 • Równe – Dukla MOSiR
 • Wietrzno – Dukla MOSiR
 • Iwla – Dukla MOSiR
 • Jasionka – Dukla MOSiR

Ok. 12.30 – powrót z Eucharystii

 • Dukla MOSiR – Równe
 • Dukla MOSiR – Wietrzno
 • Dukla MOSiR – Iwla
 • Dukla MOSiR – Jasionka

Dodatkowe połączenia

Nowa Wieś – Dukla

 • Piątek, 30
 • Sobota, 30
 • Niedziela, 00

Dukla – Nowa Wieś

 • Piątek, ok. 00
 • Sobota, ok. 00
 • Niedziela, ok. 30