Z miłości do Ojczyzny

Piękną akademią swoją miłość do Ojczyzny wyrazili uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli w dniu 3. maja. Na kanwie i w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3. Maja przedstawiciele najmłodszego pokolenia Polaków w doskonale przygotowanym montażu słowno – muzycznym dostarczyli wielu pozytywnych wzruszeń licznie zgromadzonym Duklanom w naszym parafialnym kościele. Dobór historyczno – politycznych treści oraz utworów muzycznych zasługuje na słowa pochwały.Gromkie i długie brawa były wyrazem pełnej aprobaty i uznania.