Kongres Biblijny

26 października br. członkowie grup biblijnych z naszej parafii uczestniczyli w I Archidiecezjalnym Kongresie Biblijnym, który dla rejonu archiprezbiteratu krośnieńskiego został zorganizowany w kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów biblijnych, a następnie uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. Na zakończenie przedstawicielom parafii oraz grup parafialnych zostało wręczone błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, udzielone tym, którzy aktywnie włączają się w odnowę biblijną parafii.