Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa rozpoczyna przeżywanie ostatnich dni życia Jezusa na ziemi. W trakcie tych dni wpatrujemy się w to, co stało Continue Reading