„ROWEREM PO ODPUST” Rowerowa pielgrzymka do Jaślisk

W ostatnią sobotę bieżącego miesiąca, tj. 28 maja, zorganizowana zostanie pielgrzymka do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Jaśliskach. Będzie to okazja do połączenia maryjnej pobożności z aktywnością fizyczną. Celem jest zadbanie o zdrowie fizyczne i duchowe jej uczestników. Udział w niej może wziąć każdy, kto ukończył 7. rok życia i posiada oraz potrafi jeździć na rowerze. Dzieci i młodzież dla lat 18. mogą jechać wraz z rodzicami lub opiekunami, bądź posiadają ich pisemną zgodę. Wyjazd nastąpi o godz. 9,00 z placu przed kościołem farnym. Uczestników prosi się o zabranie ze sobą odpowiedniego do pogody stroju, napoju (wykluczony alkohol). Zaleca się ubranie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej. Zachęca się także do skorzystania wcześniej z sakramentu pojednania celem uzyskania odpustu zupełnego. Osobom cierpiącym na choroby, które wykluczają tego rodzaju wysiłek, odradza się udział w pielgrzymce. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe jakie mogą wystąpić przed, w trakcie i po pielgrzymce ponoszą sami uczestnicy. W sanktuarium w Jaśliskach sprawowana będzie Msza św. Gdzieś przy przydrożnej kapliczce będzie mieć miejsce nabożeństwo majowe. W planie jest także wspólne ognisko lub gril. Swój udział można zgłaszać do środy 25. maja u księży pracujących w parafii. Serdecznie zapraszamy!