Przyjdź do Jezusa

W piątek od rannej do wieczornej Mszy św., w ramach diecezjalnej sztafety adoracyjnej, będzie mieć miejsce w naszym kościele adoracja Chrystusa eucharystycznego.  Proponujemy, jak poprzednim razem, adorację rejonami:
7.30 – 8.30 – Teodorówka od strony Iwli do nr. 50,
8.30 – 9.30 – Teodorówka od nr 49 do nr. 1 i ul. Mickiewicza,
9.30 – 10.30 – ul. Konopnickiej, ul. Bema, ul. Jana Pawła II i ul. Łukasiewicza,
10.30 – 11.30 – ul. Polna, ul. Krasickiego, ul. Słowackiego, ul. Słowacka, ul. Ogrodowa i ul. św. Jana,
11.30 – 12.30 – Nowa Wieś i Cergowa – Zakluczyna,
12.30 – 13.30 – Lipowica,
13.30 – 14.30 – Cergowa – Kolonia i Cergowa – Zarszyn,
14.30 – 15.30 – Cergowa – bloki i Cergowa – domy prywatne w stronę kładki,
15.30 – 16.30 – ul. Cergowska, ul. Nadbrzeżna, ul. Kościuszki, ul. Podwale, ul. Zielona, ul. 3. maja, ul. Rynek,
16.30 – 17.30 – ul. Trakt Węgierski.