Konserwacja dachu i okuć blacharskich plebanii

W mijającym tygodniu zakończyliśmy (zaplanowane wcześniej) kolejne prace przy renowacji parafialnego budynku jakim jest plebania. Przedmiotem tych prac była konserwacja dachu i wszystkich obróbek blacharskich (parapetów i okuć nad gzymsami).
Ps.
Jednocześnie trwa modernizacja kotłowni (przebudowa). Zamontowane zostały już panele słoneczne z zasobnikiem c.w.u., zainstalowany został kocioł na biomasę i bufor wody do c.o. wraz z nowym kominem oraz sterowaniem.  Na dokończenie czeka automatyczny system podawania paliwa do kotła i uruchomienie elektroniki sterującej całością.