Zniesienie limitu osób uczestniczących w Eucharystii

Z dniem 30. maja Minister Zdrowia zniósł nowym rozporządzeniem wszelkie limity dotyczące liczby osób mogących gromadzić się na nabożeństwach w kościele. Jednak warunkiem wejścia do świątyni jest posiadanie maseczek zasłaniających usta i nos.