Pomóżmy Krzysiowi z Cergowej

W najbliższą niedzielę (10.10.2021) po wszystkich Mszach świętych sprawowanych w naszym kościele odbywać się będzie zbiórka pieniędzy na bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa trzyletniego Krzysia w USA. Jej koszt (z przelotem) to 600 ooo zł. Pieniądze można także wpłacać bezpośrednio na konto  Fundacji PIERWSZA POMOC z Krosna nr rachunku bankowego w PLN: 04 1050 1562 1000 0090 8036 6710 Z dopiskiem: „Dla Krzysia”

Można również uczynić to przez poniższą Fundację ale ze świadomością, iż pobiera ona prowizję w wysokości 6% od przekazanej kwoty.

Link do zbiórki: https://www.si epomaga.pl/wspieramy-krzysia