Bez Adwentu nie ma Bożego Narodzenia. Roraty.

W dni powszednie, od poniedziałku (29.11), o godz. 17,00 sprawowane będą Msze święte roratnie z krótką homilią. Są to czuwania razem z Maryją, którą symbolizuje dodatkowa świeca, tzw. „Roratka”. Przy wygaszonych światłach mroki naszego kościoła, aż do pieśni „Chwała na wysokości Bogu”, rozświetlać będą lampiony w rękach dzieci. Zapraszamy wszystkich na to liturgiczne czuwanie będące oznaką naszego, pełnego tęsknoty i radości oczekiwana na Tego, który ma przyjść powtórnie. Dzieci prosimy, aby oprócz lampionów zabierały ze sobą – tak jak w po-przednich latach – przygotowane przez siebie papierowe serca, nie większe niż 10 cm,  podpisane własnym imieniem i nazwiskiem. Serca te składane będą przed każdymi Roratami do białego koszyka obok ołtarza. Pod koniec Mszy świętej, przed błogosławieństwem, wylosowane zostaną cztery serca. Autorzy trzech pierwszych przynosić będą małą wiązeczkę siana, którym wyścielone zostanie miejsce w szopce. Czwarte dziecko obniżać będzie gwiazdę odmierzającą dni do Świąt Bożego Narodzenia. Później wszystkie serca będą prezentem w szopce dla Pana Jezusa. Są one symbolem ofiarnej miłości i oddanego Bogu czasu. Zachęcamy, aby lampionami oświetlać drogę do kościoła i z kościoła.