Na Nowy Rok

Z racji Nowego Roku Pańskiego
życzymy pokoju oraz radości z Bożych darów
rodzących się jednocześnie
z takiego zaufania Bogu,
jak gdyby wszystko zależało od Niego
i takiego zaangażowania,
jak gdyby wszystko zależało od nas.
Maryja jest tego wzorem…
Józef także…