Bierzmowanie

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku – świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary. To nie może być przymus (ze strony rodziny czy księdza), teatr czy pusta formalność. Młody człowiek, który chce otrzymać dary Ducha Świętego, pogłębiające więź z Bogiem i pomagające aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, musi przekonać innych, że jest osobą rozmodloną, formującą sumienie i prowadzącą szczere życie sakramentalne (zwłaszcza poprzez regularną spowiedź i pełne uczestnictwo w Eucharystii). Już przed przyjęciem Bierzmowania jest świadkiem wiary katolickiej.

Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w naszej Parafii odbywają się dla klas szóstej, siódmej i ósmej SP raz w miesiącu. Na spotkanie składa się uczestnictwo w Mszy świętej oraz udział w zajęciach grupowych (bezpośrednio po lub przed  Mszą św.). Spotkania są zapowiadane w ogłoszeniach parafialnych. W czasie Wielkiego Postu kandydaci do bierzmowania uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz (w miarę możliwości) w niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali.

Czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

  1. Udział w katechezie szkolnej, która pozwoli pogłębiać wiedzę religijną.
  2. Udział w rekolekcjach zamkniętych przed bierzmowaniem.
  3. Prowadzenie Indeksu Formacji Katolickiej.
  4. Udział w trzyletniej parafialnej katechezie dla kandydatów do bierzmowania, zwieńczeniem której jest egzamin z wiedzy religijnej oraz rozmowa z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.
  5. Udział w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w nabożeństwach październikowych i majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych.
  6. Przedstawienie uzupełnionego Indeksu – wiedza i praktyki religijne: comiesięczna spowiedź, pełny udział we Mszy św. z okazji I piątku miesiąca.
  7. Wybranie i dostarczenie metryki chrztu, jeśli ten sakrament przyjęty był w innej parafii niż aktualne zamieszkanie i przygotowanie do bierzmowania.
  8. Udział w próbach przed bierzmowaniem.
  9. Udział w nabożeństwie, podczas którego udzielany jest ten sakrament i radosne przyjęcie Darów Ducha Świętego.

Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.