Chrzest

Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 11.00.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicu bądź rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, ile mają lat, adres zamieszkania nie zameldowania),
 • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych,
 • rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.

Chrzestnymi MOGĄ BYĆ ci, którzy:

 • należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania,
 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

Chrzestnymi NIE MOGĄ BYĆ ci, którzy:

 • żyją w związku (cywilnym) lub bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • ten, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie, prowadzący gorszący tryb życia.