Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego
12. stycznia 2020 roku

  1. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na trwający cały czas remont plebanii.
  2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy Okres Narodzenia Pańskiego, choć kolędy tradycyjnie śpiewamy do 02. lutego.
  3. W czwartek adoracja Chrystusa eucharystycznego od godz. 16,00.
  4. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  5. W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara. W swoich modlitwach polecajmy naszą archidiecezję.
  6. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Serdeczne „Bóg zapłać” za życzliwe przyjęcie, gościnność i złożone ofiary. W każdym domu, w którym zostaliśmy przyjęci oprócz jego poświęcenia i błogosławieństwa mieszkańców zostawiliśmy kilkudziesięciostronicowe książeczki o Eucharystii. Prosimy o ich przeczytanie, rozważenie treści mówiącej o wszystkich kolejno następujących po sobie częściach Mszy świętej. Dzięki temu lepiej zrozumiemy Wielką Tajemnicę Wiary i to, w jaki sposób powinniśmy ją przeżywać.
  7. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Bogacz. Prośmy Miłosiernego Boga o życie wieczne w niebie dla niego: „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”.