Ogłoszenia duszpasterskie

XV Niedziela Zwykła
15. lipca 2018

 

  1. W czwartek od godz. 17,00 okazja do osobistej adoracji Chrystusa eucharystycznego wystawionego w monstrancji na ołtarzu.
  2. Na przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa w naszej parafii. Sumę odpustową sprawować będzie i kazania na wszystkich Mszach świętych wygłosi ks. Stanisław Piegdoń – były wikariusz naszej parafii, a obecnie dyrektor Domu Księży Emerytów „Emaus” w Korczynie.
  3. W związku z możliwością zyskania odpustu zapraszamy codziennie w dni powszednie na pół godziny przed Mszą świętą do skorzystania z sakramentu pojednania.
  4. W przyszłą niedzielę po każdej Eucharystii będzie mieć miejsce poświęcenie pojazdów mechanicznych i błogosławieństwo kierowców. Ofiary pieniężne składane przy tej okazji przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  5. W piątek po Mszy świętej wieczornej spotkania dla ministrantów.
  6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istniejące w naszej parafii w dniu odpustu, mając swój mini kramik, rozprowadzać będzie kartki z św. Marią Magdaleną i modlitwami za jej przyczyną, a także breloczki, odblaski, różańce i inne artykuły dla kierowców i pieszych. Zarobione pieniądze służyć będą realizacji celów statutowych KSM-u.