Ogłoszenia duszpasterskie

 Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej)
04. kwietnia 2020 roku

 1. Dziś Msze święte sprawowane są o godz. 8.00, 9.30 i 11.00.
  W związku z Rozporządzeniem Rządu RP z dnia 24.03.2020 roku zezwalającym na zgromadzenie się w świątyni jednocześnie do 5. osób prosimy, aby na Eucharystię przychodziły tylko osoby związane z zamówioną intencją mszalną. Pozostałych prosimy, aby uczestniczyli w transmisjach Mszy świętych on-line przyjmowali Komunię świętą duchowo (pragnieniem).
 2. Nie ma dekanalnych spowiedzi z udziałem wielu księży w konfesjonałach, gdyż grozi to zakażeniem się penitentów przez styczność z konfesjonałem oraz naruszałoby to Zarządzenie władz RP z 24.03.2020r.
  Z przykazań kościelnych wynika obowiązek wyspowiadania się przynajmniej raz w roku oraz przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym. Aby przyjąć Chrystusa eucharystycznego w czasie Wielkanocy, czyli od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Uroczystości Trójcy Świętej (07.06.2020) należałoby skorzystać ze spowiedzi świętej. Zapewne część osób już to uczyniła. Być może Dobry Bóg to sprawi, gdy ludzie zachowają się odpowiedzialnie, że w maju lub czerwcu będziemy mogli gromadzić się wspólnie w świątyniach. Na razie jest to niemożliwe. Nie chcemy jednak pozostawić swoich parafian bez takiej możliwości i codziennie w dni powszednie od 26. marca 2020 r. (aż do odwołania) w godz. od 8.00 do 9.00 będziemy posługiwać w trzech oddzielnych pomieszczeniach:
  1. Kaplica św. Jana Pawła II – ks. Arkadiusz
  2. Zakrystia – ks. Krzysztof
  3. Kaplica Miłosierdzia Bożego – ks. Proboszcz.
  Zasady, które należy zachować:
  – tak, jak np. przy aptekach zachowujemy bezpieczną od siebie(przynajmniej 2m) odległość na dziedzińcu kościoła,
  – do świątyni wchodzimy tylko po wyjściu na zewnątrz kogoś , kto skorzystał ze sakramentów (gdy trzy osoby spowiadają się, dwie oczekuje wewnątrz kościoła),
  – w kaplicy nie dotykamy drzwi, ani żadnych innych przedmiotów, klękamy na poduszce lub siadamy na krześle w odległości 2m od konfesjonału, spowiadamy się półgłosem, a po spowiedzi przyjmujemy na miejscu Komunię świętą,
  – do kaplic wchodzimy i wychodzimy tylko głównymi drzwiami, które będą otwarte (po to, aby ich nie dotykać).
  Od dnia 25. marca br. aż do dowołania nie spowiadamy w konfesjonałach nawy głównej. Oczywiście pół godziny przed Mszą św. w dni powszednie można skorzystać z sakramentu pojednania w jednym z trzech w/w pomieszczeń.
 3. Msze święte wieczorne od poniedziałku do środy sprawowane będą o godz. 18.00.
 4. Najbliższy czwartek to początek „Triduum sacrum” i Wielki Czwartek. Msza święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie w naszym kościele o godz. 18.00. Jest to dzień wdzięczności za dar kapłaństwa i Eucharystii. Duchowo łączymy się z naszymi kapłanami sprawującymi Eucharystię. Polecajmy w swoich modlitwach całe duchowieństwo, prośmy o nowe i liczne powołania do kapłaństwa. Może w tych intencjach odmówmy II Część Różańca – Tajemnice Światła. Nie będzie Kaplicy Ciemnicy, a Chrystus w eucharystycznej Postaci adorowany będzie w tabernakulum.
 5. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej sprawowana będzie o godz. 15.00. Z racji na obowiązujące w czasie epidemii prawo (do 5. osób w kościele) pozostańmy w domu i skorzystajmy z transmisji on-line. Możemy w tym dniu także przy zapalo-nej świecy i krzyżu na stole – w gronie rodziny – rozważyć 14 Stacji Drogi Krzyżo-wej. Warto także sięgnąć po film „Pasja”, aby głębiej wniknąć tajemnicę Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odmówmy bolesną część Różańca, Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nadajmy temu dniowi szczególny charakter, bo czas jest również szczególny.
 6. Liturgia Wigilii Wielkanocnej w Wielką Sobotę sprawowana będzie o godz. 20,00. Nie będzie ogniska przed kościołem, a paschał zapalony zostanie od świecy w prez-biterium. Nie będzie w tym dniu poświęcenia pokarmów, ale prosimy, aby ktoś w rodzinie pobłogosławił w niedzielę przed posiłkiem wielkanocny posiłek (formuła błogosławieństwa znajduje się na końcu dzisiejszych ogłoszeń).
  Łącząc się duchowo w swoich domach i oglądając transmisje podziękujmy za wszczepienie siebie przez chrzest w Nowy Lud Boży – Kościół, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek z pobożną uwagą odnówmy przyrzeczenia chrzcielne i wyznajmy naszą katolicką wiarę.
 7. Z racji obowiązującego prawa w czasie epidemii koronawirusa zadbajmy odpowie-dzialnie o własne i innych zdrowie i życie. Nie odwiedzajmy się nawzajem. Pozostańmy w swoich domach. W ten sposób skrócimy w czasie emisję koronawirusa. Swoje wyjścia ograniczmy do koniecznych dbając przy tym, aby nie naruszyć zasad ogłoszonych przez Ministra Zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że wielu cierpi z powodu ograniczeń praktyk religijnych. Tych, którzy nie są w kwarantannie i nie mają żadnych objawów choroby informujemy, że nasz kościół będzie otwarty i można będzie przyjść – zachowując obowiązujące przepisy – na osobistą adorację w czasie Triduum Sacrum w następujących godzinach:
  – Wielki Czwartek od 19.00 do 24.00,
  – Wielki Piątek od 6.00 do 14.30 i od 16.00 do 24.00,
  – Wielka Sobota od 6.00 do 19.30.
  Swoją adorację ograniczmy do ok. 10. minut, aby zrobić miejsce w kościele innym osobom, które niech w bezpiecznych od siebie odległościach (minimum 2m) oczekują na dziedzińcu trwając także w skupieniu i modlitwie. Adoracja krzyża przy Kaplicy Grobu Pańskiego odbywa się przez uklęknięcie i skłon, bez dotykania i całowania go. Zadbajmy o to, aby podczas adoracji nie było w świątyni więcej niż 5 osób.
 8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze święte sprawowane będą o godz. 8.00, 9.30 i 11.00. Podobnie w Poniedziałek Wielkanocny. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.
 9. Do kancelarii parafialnej przychodźmy tylko w bardzo ważnych i pilnych sprawach, potrzebach.
 10. Homilie, które głosilibyśmy z ambony zamieszczamy w formie pisemnej na stronie parafialnej.
 11. Spowiedzi i Komunii św. chorych przed Świętami w ich domach nie będzie, poza przypadkiem niebezpieczeństwa śmierci.
 12. „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy rozumiejąc sytuację utrzymania parafii (nie chodzi o utrzymanie nas księży) z ofiar składanych na tacę i nie mogąc tego uczynić, wpłacają pieniądze na konto parafialne. Jeszcze goręcej dziękujemy osobom spoza parafii, mieszkającym w różnych częściach Polski.
 13. Wiele ważnych informacji znajdziemy na stronie dukla.przemyska.pl

——————————————————————————————————–

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” /1 Tes 5, 16-18/.

Albo:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić?(…) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
/Mt 6, 31-33/.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź
z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj
w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

—————————————————————————————————

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący mówi:
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością
i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają: Amen.