XII Tydzień Biblijny

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny, który przeżywany będzie pod hasłem „Kto we Mnie wierzy będzie spożywał Chleb życia wiecznego” Continue Reading