Pogrzeb

Sprawy związane z pogrzebem są po ludzku tylko biorąc smutne i wyjątkowe, dlatego Mszę św. pogrzebową i pochówek można  uzgodnić  poza godzinami otwarcia kancelarii parafialnej. Dobrze byłoby w tym celu umówić się wcześniej telefonicznie.

Niezbędne informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:

  1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.
  2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.
  3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).
  4. Liturgię (przebieg) pogrzebu ustala się indywidualnie.
  5. Msze święte za zmarłą osobę można zamawiać w kancelarii lub w zakrystii (pół godz. przed Mszą św. pogrzebową.