14.09 – Dzień modlitw przy krzyżach i kapliczkach

Bezpośrednio po wieczornej Mszy św. w poniedziałek (14.09)  w naszej parafii spotkamy się – zgodnie z zaleceniem Ks. abpa Adama – przy krzyżu misyjnym obok kościoła na modlitwie różańcowej.  Tych, którzy chcą modlić się przy innych krzyżach i kapliczkach informujemy, że materiały mogące pomóc w  modlitwie znajdują się na stronie Archidiecezji Przemyskiej, skąd można je pobrać:

Z różańcem pod krzyżem – inicjatywa modlitewna w Archidiecezji Przemyskiej