I Komunia święta

Dzieci ze Szkoły Podstawowej naszej parafii do I Spowiedzi i Komunii Świętej przystępują aktualnie w klasie trzeciej. Stałym terminem jest druga niedziela maja.

Przygotowanie trwa cały rok i ma charakter dwutorowy: katecheza w szkole i spotkania w parafii. Niezastąpiony wkład i odpowiedzialność za odpowiednie i godne przygotowanie mają rodzice. Od nich oczekuje się przykładu życia w wierze, regularnego uczestnictwa razem z dziećmi w każdej niedzielnej Eucharystii i innych nabożeństwach, pogłębiania i tłumaczenia treści zapisanych w zeszycie nauki religii (współpraca w katechizacji).

Dzieci stopniowo wprowadzane są w wielkie dla nich wydarzenie, jakim jest Spowiedź i Komunia święta przyjmując kolejno:

  • różaniec (1 października)
  • medalik (8 grudnia)
  • gromnicę (2 lutego)
  • modlitewnik (w Wielki Czwartek).

I Komunia św. jest wydarzeniem religijnym, dotyczy życia w wierze. Nie jest występem teatralnym, ani uroczystą galą połączoną z rozdaniem nagród i wyróżnień. Stąd troska o to, aby nie przesłonić osobistego spotkania z Chrystusem eucharystycznym mnogością wierszy, ilością fleszy, dekoracjami, oryginalnością strojów itp. Dzieci pierwszokomunijne posiadają jednakowe ubrania i w oczach Bożych wszystkie posiadają taką samą wielkość.

Dokumenty niezbędne do I Spowiedzi i Komunii świętej:

  • świadectwo chrztu dziecka (jeżeli chrzest miał miejsce w parafii innej niż nasza)