Prace na piętrze budynku plebanii

Po zainstalowaniu wszystkich grzejników centralnego ogrzewania, niektóre na chwilę zostały zdjęte,  przystąpiono do kolejnych prac, a mianowicie: usunięto resztę parkietów w czterech pomieszczeniach, zamontowano jesionowe parapety (w miejsce lastrikowych), położono płytki w dwóch łazienkach i wykonano w nich podwieszone sufity. W najbliższych dniach zamurowany zostanie dawny otwór drzwiowy, otynkowane zostaną fragmenty ścian, położone będą  drewniane (jesionowe) podłogi, które trzeba będzie poddać cyklinowaniu i lakierowaniu. Kolejnym krokiem będzie malowanie ścian i sufitów. Następnie  zamontowane zostaną armatura łazienkowa, drewniane karnisze oraz drzwi i listwy podłogowe. Niezbędny będzie zakup  mebli. Kiedy to się dokona remontem objęte zostaną dotychczasowe mieszkania księży wikariuszy. Zakupione są płytki podłogowe na schody, korytarz (I piętro) i balkony.